گزارشات مددجویی

آمار کمک های ارائه شده در شهریور 98
?آمار کمک های ارائه شده در مرداد ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در تیر ماه 98
?آمار کمک‌های ارائه شده در خرداد ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در اردیبهشت ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در بهمن و اسفند 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در دی ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در آذر ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در آبان ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در مهرماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در شهریور 97
?آمار کمک های ارائه شده در مرداد ماه 97
?آمار کمک تیر ماه 1397
?آمار کمک خردادماه 1397
?آمار کمک های ارائه شده فروردین و اردیبهشت 97
?آمار کمک های ارائه شده بهمن ماه 1396
? آمار کمک های ارائه شده دی ماه 1396
?آمار کمک های ارائه شده نیمه دوم آذرماه 1396
?آمار کمک های ارائه شده نیمه دوم آبان ماه 1396
?آمار کمک های ارائه شده نیمه اول آبان ماه 1396
?آمار کمک های نیمه دوم مهر ماه 1396
?آمار کمک های نیمه اول مهر ماه 1396
?آمار کمک های نیمه دوم شهریور ماه 1396
?آمار کمک های نیمه اول شهریور ماه 96
?آمار کمک های مرداد ماه 96

آخرین اخبار و رویدادها

هموطن خیراندیش
با برخورداری از حمایت های ارزشمند و نوعدوستانه ی شما، امسال نیز توانستیم تمام اقلام بسته ی لوازم التحریر و کیف و کفش مورد نیاز تعداد سیصد دانش آموز با استعداد نیازمند را تهیه و توزیع نمائیم و موجبات رضایت خاطر این خانواده ها را فراهم آوریم، از این بابت قدردان همراهی و همدلی شما هستیم
به همراه خیراندیشان پارسا تا سپیده دم امید
توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان (تهران)

هموطن خیراندیش
با برخورداری از حمایت های ارزشمند و نوعدوستانه ی شما، امسال نیز توانستیم تمام اقلام بسته ی لوازم التحریر و کیف و کفش مورد نیاز تعداد سیصد دانش آموز با استعداد نیازمند را تهیه و توزیع نمائیم و موجبات رضایت خاطر این خانواده ها را فراهم آوریم، از این بابت قدردان همراهی و همدلی شما هستیم
به همراه خیراندیشان پارسا تا سپیده دم امید
توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان مناطق محروم(روستاهای مشکین شهر و میانه)

با یاری و حمایت های شما خیراندیشان گرامی، اولین کارگاه قالیبافی انجمن خیراندیشان پارسا جهت اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در یکی از روستاهای محروم آذربایجان شرقی (روستا آچاچی) راه اندازی شد. بطور یقین رفع احتیاجات اولیه ی هموطنان نیازمند از جمله هزینه های درمان، تحصیل، پوشاک، مواد غذایی و...کماکان یکی از اهداف مستمر و نا گزیر ما خواهد بود ولیکن شور و شعفی که از استقلال مالی یک خانواده به ما دست می دهد قابل توصیف نیست.
از سوی دیگر توسعه ی واحد اشتغال انجمن خیراندیشان پارسا میسر نخواهد بود مگر با یاری و همدلی همیشگی شما هموطنان نوعدوست.
قدردان همراهی و همدلی شما هستیم.

با همراهی و همدلی شما حامیان خیراندیش دوره ی سوم درمان خانم فوزیه چ به پایان رسید. هزینه های دوره ی آخر توسط خیراندیشان پارسا پرداخت گردید و جراحی آن توسط تیم پزشکی مجرب که سالیان متوالی با خیراندیشان پارسا به صورت رایگان همکاری دارند انجام گرفت. یادمان نرفته فوزیه عزیز ناشی از راشیتیسم پیشرفته و دفورماتی اندامها و پرانتزی شدن پاها میباشد. پدر ایشان کارگر فصلی، اغلب بیکار و فاقد از در آمد و دارای 10 فرزند میباشد. این خانواده در یکی از روستاهای محروم بخش چاه دادخداد از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان زندگی میکنند امیدواریم با برخورداری از حمایت های خیرخواهانه ی شما هموطنان خیراندیش در دوره های درمان بعدی مشکل حرکتی فوزیه خانم را کاملا بر طرف نماییم. قدردان حمایت های شما