با حمایت‌های همیشگی و خالصانه خیرین گرانقدر، امیرمحمد موسوی امسال نیز توانست به ادامه تحصیل بپردازد ...

با حمایت‌های همیشگی و خالصانه خیرین گرانقدر، امیرمحمد موسوی امسال نیز توانست به ادامه تحصیل بپردازد. این دانش آموز مستعد و کوشا که پدرش را از دست داده و با مادر و خواهرش زندگی می‌کند درخصوص تامین هزینه‌های تحصیلش با مشکلات فراوان مواجه بود اما با حمایت به موقع یکی از خیرین تمامی هزینه‌های مربوط به تحصیل او به مبلغ 15،000،000 ریال شامل هزینه شهریه، کتاب، سرویس و ناهار پرداخت گردید. 
بدینوسیله از خیر گرامی او کمال قدردانی و تشکر را داشته و برای امیرمحمد آرزوی موفقیت می‌نماییم.