خدایا سفره ی یلدای امسالمان را پربار تر از هر سال کن تا گسترده ی آن تمام هموطنان نیازمندمان فرا گیرد از دیدن لبخند رضایت شان زمستان گرمی را آغاز کنیم پیشاپیش شب یلدا آیین باستانی ایرانیان مبارک باد. شماره کارت واریز کمک های مردمی: 5892101228890212