بهزاد صالحی به طور مادرزادی دارای یک زخم در پاشنه پای خود بود اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری پدر و مادرش و جدایی آنها از هم ...

بهزاد صالحی به طور مادرزادی دارای یک زخم در پاشنه پای خود بود اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری پدر و مادرش و جدایی آنها از هم، اقدامی درخصوص پیگیری درمان او انجام نشد. به مرور زمان زخم او دچار عفونت شدید شده و از آنجا که وضعیت مالی مناسبی نداشته و خانواده‌اش نیز او را حمایت نکرده‌اند به تدریج عفونت تمام پای او را فرامی‌گیرد. سرانجام با پیگیری‌های واحد مددکاری انجمن خیراندیشان پارسا با بیمارستان‌ها و خیرین گرامی، برای جلوگیری از ورود عفونت به خون او، مجبور به قطع پای بهزاد شدند و یک پای مصنوعی برای او توسط انجمن تهیه گردید. با نهایت تاسف باید متذکر شویم از آنجایی که مشکل عفونت او بسیار دیر پیگیری شد، عفونت وارد مثانه او شده و بهزاد در این خصوص نیز دچار مشکلات بسیار گردید که با تامین هزینه‌های مربوط به بیمارستان توسط این انجمن چندین نوبت عمل مثانه نیز بر روی انجام شده است. درحال حاضر بهزاد روند تکمیل درمان خود را پیگیری می‌نماید تا به بهبودی کامل دست یابد.