انجمن خیراندیشان پارسا از تاریخ 97/10/10 الی 97/10/11 در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی میزبان مراجعین و شرکت کنندگان دومین همایش ملی خیر ماندگار بود.

همایش 3

محور اصلی همایش مطالعه و ارزیابی امور خیر و تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز بود. سخنرانان کلیدی همایش جناب آقای دکتر موسی پور- دبیر علمی همایش، جناب دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر ابوالقاسمی- رئیس مرکز خیریه کنترل سرطان آلاء، جناب آقای دیانی- رئیس مجمع کارآفرینان کشور، دکتر طیب نیا- رئیس همایش، جناب آقای حجت السلام و المسلمین خاموشی- رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، بوده و اخرین گزارشات خود را درخصوص فعالیت هایشان ارائه نمودند. در پایان با تجلیل از فعالان امور خیر مراسم پایان یافت.

از جمله مهمترین اهداف این همایش برقراری پیوند بین موسسات خیریه و همچنین فعالان حوزه دانشگاهی و پژوهشی بود تا با انجام بررسی های علمی نسبت به رفع موانع و چالش های پیش روی موسسات خیریه راهکارهای عملی ارائه نمایند. انجمن خیراندشان پارسا نیز به عنوان یک خیریه غیردولتی و مردم نهاد که سال ها با تلاش و همت کارکنانش و همچنین الطاف خیرین گرانقدر، به عنوان یک عضو فعال و پیشرو در این عرصه گام نهاده است برای ارائه تجربیات خود در این زمینه و همچنین استفاده از تجربیات سایر موسسات به طرح موضوع در این خصوص پرداخت.

همایش3