خانم امیری در سال 1385 بر اثر سانحه تصادف پای چپ خود را از دست می‌دهد ...

خانم امیری در سال 1385 بر اثر سانحه تصادف پای چپ خود را از دست می‌دهد. او در یک خانواده کم بضاعت زندگی می‌کند و پدرش نیز به دلیل کهولت سن قادر به کار نمی‌باشد. او هم اکنون دانشجوی دکتری رشته روانشانسی است و هزینه تحصیلش را توسط کمک های مردمی تامین می‌نماید. پروتز پای او مدت ها بود که دچار مشکل شده و باید تعویض می‌شد. بدین ترتیب، با همت اعضای انجمن خیراندیشان پارسا و همچنین لطف خیرین گرانقدر یک پروتز جدید برای این بانوی مستعد و توانمند تهیه گردید. او هم اکنون در حال ادامه تحصیل است و در سلامتی کامل به سر می‌برد.