مایلم عقیقه و قربانی کنم

عقیقه چیست؟

عقیقه  كه به معنی قربانی كردن با آداب خاصی می‌باشد، مستحب است كه در روز هفتم پس از تولد فرزند، بر كسی كه قدرت مالی بر آن داشته باشد، انجام گیرد. اگر به هر دلیلی در روز هفتم عقیقه انجام نگرفت تا هنگام بلوغ فرزند بر پدر مستحب است كه عقیقه نماید و اگر انجام نداد بعد از بالغ شدن فرزند، بر خودش مستحب می‌باشد. عقیقه در حقیقت هم شكر است و هم بیمه كردن فرزند از بلاها،همانطوری كه در روایت هست هر فرزندی در گرو عقیقه است. اگر حیوانی برای عقیقه یافت نشد، مستحب است صبر كنند تا بدست آمده و سپس عقیقه كنند.

انجمن خیراندیشان پارسا در راستای اجرای طرح حمایت از خانواده‌های نیازمند، اقدام به ایجاد واحد عقیقه و قربانی نموده است. خیرینی که مایل باشند این دو سنت نیکو (عقیقه و قربانی) را انجام دهند می‌توانند با توجه به بضاعت مالی خود، هزینه‌ای را بابت خرید گوسفند پرداخت نمایند که این امر به دو روش زیر امکان پذیر می‌باشد:

پس از واریز وجه به حساب انجمن خیراندیشان پارسا، 

(شماره کارت بانک ملی: 6037991199506209 و شماره کارت بانک اقتصادنوین: 6274121940004112)

1- عقیقه و یا قربانی موردنظر توسط انجمن خیراندیشان پارسا خریداری می‌شود و به همراه قصاب ماهر به منظور ذبح به محل موردنظر خیرین ارسال می‌گردد.

2- عقیقه و یا قربانی توسط شعبات روستایی انجمن خیراندیشان پارسا خریداری می‌شود و پس از ذبح اسلامی، مستندات آن، شامل فیلم و عکس برای خیرین ارسال می‌گردد.

با توجه به اینکه هموطنان روستایی به دلیل دوری از شهرها و نبود شرایط اشتغال به لحاظ تامین مایحتاج ضروری در تنگنا و مضیغه بیشتری قراردارند، انجمن خیراندیشان پارسا تلاش کرده است تا بخش اعظمِ گوشت قربانی و عقیقه در بین این خانواده‌ها توزیع گردد. 

تلفن واحد عقیقه و قربانی : 55373832