گزارشات مددجویی

آمار کمک های ارائه شده در دی ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در آذر ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در آبان ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در مهر ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در شهریور ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در مرداد ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در تیر ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در خردادماه 99
آمار کمک های ارائه شده در اردیبهشت ماه 99
آمار کمک های ارائه شده در اسفند ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در بهمن ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در دی ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در آذر ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در آبان 98
آمار کمک های ارائه شده در مهر ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در شهریور 98
?آمار کمک های ارائه شده در مرداد ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در تیر ماه 98
?آمار کمک‌های ارائه شده در خرداد ماه 98
آمار کمک های ارائه شده در اردیبهشت ماه 98
?آمار کمک های ارائه شده در بهمن و اسفند 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در دی ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در آذر ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در آبان ماه 97
?آمار کمک‌های ارائه شده در مهرماه 97

آخرین اخبار و رویدادها

خدایا سفره ی یلدای امسالمان را پربار تر از هر سال کن تا گسترده ی آن تمام هموطنان نیازمندمان فرا گیرد از دیدن لبخند رضایت شان زمستان گرمی را آغاز کنیم پیشاپیش شب یلدا آیین باستانی ایرانیان مبارک باد. شماره کارت واریز کمک های مردمی: 5892101228890212

هموطن خیراندیش
با برخورداری از حمایت های ارزشمند و نوعدوستانه ی شما، امسال نیز توانستیم تمام اقلام بسته ی لوازم التحریر و کیف و کفش مورد نیاز تعداد سیصد دانش آموز با استعداد نیازمند را تهیه و توزیع نمائیم و موجبات رضایت خاطر این خانواده ها را فراهم آوریم، از این بابت قدردان همراهی و همدلی شما هستیم
به همراه خیراندیشان پارسا تا سپیده دم امید
توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان (تهران)

هموطن خیراندیش
با برخورداری از حمایت های ارزشمند و نوعدوستانه ی شما، امسال نیز توانستیم تمام اقلام بسته ی لوازم التحریر و کیف و کفش مورد نیاز تعداد سیصد دانش آموز با استعداد نیازمند را تهیه و توزیع نمائیم و موجبات رضایت خاطر این خانواده ها را فراهم آوریم، از این بابت قدردان همراهی و همدلی شما هستیم
به همراه خیراندیشان پارسا تا سپیده دم امید
توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان مناطق محروم(روستاهای مشکین شهر و میانه)

با یاری و حمایت های شما خیراندیشان گرامی، اولین کارگاه قالیبافی انجمن خیراندیشان پارسا جهت اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در یکی از روستاهای محروم آذربایجان شرقی (روستا آچاچی) راه اندازی شد. بطور یقین رفع احتیاجات اولیه ی هموطنان نیازمند از جمله هزینه های درمان، تحصیل، پوشاک، مواد غذایی و...کماکان یکی از اهداف مستمر و نا گزیر ما خواهد بود ولیکن شور و شعفی که از استقلال مالی یک خانواده به ما دست می دهد قابل توصیف نیست.
از سوی دیگر توسعه ی واحد اشتغال انجمن خیراندیشان پارسا میسر نخواهد بود مگر با یاری و همدلی همیشگی شما هموطنان نوعدوست.
قدردان همراهی و همدلی شما هستیم.