یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۱:۴

مددجویی

با همراهی و همدلی شما حامیان خیراندیش دوره ی سوم درمان خانم فوزیه چ به پایان رسید. هزینه های دوره ی آخر توسط خیراندیشان پارسا پرداخت گردید و جراحی آن توسط تیم پزشکی مجرب که سالیان متوالی با خیراندیشان پارسا به صورت رایگان همکاری دارند انجام گرفت. یادمان نرفته فوزیه عزیز ناشی از راشیتیسم پیشرفته و دفورماتی اندامها و پرانتزی شدن پاها میباشد. پدر ایشان کارگر فصلی، اغلب بیکار و فاقد از در آمد و دارای 10 فرزند میباشد. این خانواده در یکی از روستاهای محروم بخش چاه دادخداد از توابع شهرستان قلعه گنج استان کرمان زندگی میکنند امیدواریم با برخورداری از حمایت های خیرخواهانه ی شما هموطنان خیراندیش در دوره های درمان بعدی مشکل حرکتی فوزیه خانم را کاملا بر طرف نماییم. قدردان حمایت های شما