با یاری و حمایت های شما خیراندیشان گرامی، اولین کارگاه قالیبافی انجمن خیراندیشان پارسا جهت اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در یکی از روستاهای محروم آذربایجان شرقی (روستا آچاچی) راه اندازی شد. بطور یقین رفع احتیاجات اولیه ی هموطنان نیازمند از جمله هزینه های درمان، تحصیل، پوشاک، مواد غذایی و...کماکان یکی از اهداف مستمر و نا گزیر ما خواهد بود ولیکن شور و شعفی که از استقلال مالی یک خانواده به ما دست می دهد قابل توصیف نیست.
از سوی دیگر توسعه ی واحد اشتغال انجمن خیراندیشان پارسا میسر نخواهد بود مگر با یاری و همدلی همیشگی شما هموطنان نوعدوست.
قدردان همراهی و همدلی شما هستیم.