با وجود شرایط سخت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، با یاری شما خیراندیشان و همراهان همیشگی توانستیم تعدادی جهیزیه به نو عروسان نیازمند تحت حمایت در مناطق محروم و روستایی اهدا نماییم.

* به همراه خیراندیشان پارسا تا سپیده دم امید *