کد متن دارای افکتی زیبا

ضمن قدردانی و سپاس‌گذاری از شما که با ورود به این بخش قصد حمایت از مددجویان تحت حمایت این انجمن را دارید، لازم به ذکر است که به منظور حفظ شان و آبروی مددجویان، از درج تصاویر برخی از این عزیزان معذوریم.برای نمایش شناسنامه ها لطفا بر روی عکس زیر یا نوشته کلیک کنید

امور مایحتاج